• Lorem ipsum

Perfect Pond Waterbehandeling

Vijverproducten van Perfect Pond kopen
Waterbehandelingsproducten van Perfect Pond.

Perfect Pond Biotreat KOI 
voor koivijvers

-        Geconcentreerde bacteriënculturen (10 E/8e)

-        Vermindert slib en organisch afval

-        Reduceert nitriet, ammoniak, nitraat en fosfaat

-        Verbetert de werking van de filter

-        Vermindert de groei van draadalgen en het groen worden van het vijverwater.


Biotreat KOI
verbetert het biologisch evenwicht door zijn hoge concentratie van een mengeling natuurlijke kiemen en bacteriën met een groot zuiverend vermogen. Deze zorgen ook voor de activering van het biologisch afbraakproces (afval, planten, visuitwerpselen…) waardoor de groei van draadalgen en het groen worden van het vijverwater wordt afgeremd.

Eénmaal aan het water toegevoegd ‘ontwaken’ en vermeerderen de bacteriën zich om optimaal te fungeren, maar verbruiken ook zuurstof en dus is het belangrijk wekelijks een onderhoudsdosis Perfect Stabel aan het vijverwater toe te voegen om het zuurstofgehalte op peil te houden en de bacteriën hun werk te laten doen onder optimale omstandigheden.

Perfect Pond Biotreat KOI is geschikt voor grote vijvers en zwemvijvers.


Hoe Perfect Pond Biotreat Koi gebruiken?


Biotreat KOI
verdelen in de filter of op het wateroppervlak van het water daar waar de circulatie het groots is.
Voor een optimaal resultaat dient de PH waarde van het vijverwater tussen 6,8 ° en 7,8° te liggen en de GH waarde tussen 10° en 15°.
Controleer deze waarden regelmatig en stuur ze eventueel bij met Perfect Pond PH- en GH+


Dosering Perfect Pond Biotreat Koi

500 gram voor 30.000 liter, 1000 gram voor 60.000 liter water.

Eerste behandeling: 1 maatbeker per 5 vierkante meter elke dag gedurende 5 dagen, daarna 1 maatbeker per 5 vierkante meter per week.


Behandeling met Biotreat KOI bij een temperatuur vanaf 10 ° C.

 

Perfect Pond Biotreat PRO kopen voor zwemvijvers en grote vijvers

-        Geconcentreerde bacteriënculturen (10 E/8e)

-        Vermindert slib en organisch afval

-        Reduceert nitriet, ammoniak, nitraat en fosfaat

-        Verbetert de werking van de filter

-        Vermindert de groei van draadalgen en het groen worden van het vijverwater.


Biotreat PRO
verbetert het biologisch evenwicht door zijn hoge concentratie van een mengeling natuurlijke kiemen en bacteriën met een groot zuiverend vermogen. Deze zorgen ook voor de activering van het biologisch afbraakproces (afval, planten, visuitwerpselen..) waardoor de groei van draadalgen en het groen worden van het vijverwater wordt afgeremd.

Eénmaal aan het water toegevoegd ‘ontwaken’ en vermeerderen de bacteriën zich om optimaal te fungeren, maar verbruiken zuurstof en dus is het van groot belang wekelijks een onderhoudsdosis Perfect Stabel aan het vijverwater toe te voegen om het zuurstofgehalte op peil te houden en de bacteriën hun werk te laten doen onder optimale omstandigheden.


Biotreat PRO
is geschikt voor grote vijvers en zwemvijvers.


Hoe Perfect Pond Biotreat Pro te gebruiken?

Biotreat PRO verdelen in de filter of op het wateroppervlak van het water waar de circulatie het grootste is.
Voor een optimaal resultaat dient de PH waarde van het vijverwater tussen 6,8 ° en 7,8° te liggen en de GH waarde tussen 10° en 15°.
Controleer deze waarden regelmatig en stuur ze eventueel bij met Perfect Pond PH- en GH+


Dosering Perfect Pond Biotreat Pro

500 gram voor 50.000 liter en 1000 gram voor 100.000 liter water

1 maatbeker per 25 kubieke meter 1 tot 2 keer per week.

Onderhoud: 1 maatbeker per 25 kubieke meter per maand

Behandelen met Biotreat PRO bij temperatuur vanaf 10 ° C.

 

Penac-W

Waarom Penac-W Kopen ?

Penac W verhoogt het zuurstofgehalte van het vijverwater.


PENAC-W is de energiekuur voor de vijver


De werking, dosering en gebruik van Penac-W

Penac-W is een product dat milieuvriendelijk, biologisch en homeopathisch is. Dat homeopathisch zijn, is eigenlijk niet volledig correct, maar de werkwijze is dezelfde en is de kortste en gemakkelijkste weg om de mensen de werking van dit product uit te leggen. Penac-W is een middel van het Plocher Energie Systeem. De Duitser Roland Plocher ontwikkelde na meer dan 12 jaar experimenteren en onderzoek, een manier om een middel te maken dat een positief effect heeft op de herstelprocessen van de natuur. Het bestaat uit fijngemalen kwartszand dat zodanig opgelost en behandeld is dat het een specifieke werking heeft verkregen. De chemische samenstelling van het kwartszand is hierbij niet veranderd. Bij een behandeling met Penac-W in een koivijver, gaan de draadalgen weg of verminderen tot een aannemelijk aantal. De biologische filter wordt schoon, de vissen zijn beter op kleur en de nitrieten zijn niet meer te meten. In een artikel over Penac-W was te lezen dat in de waterpartijen van recreatiepark Walibi te Brussel, na een behandeling met Penac-W de algengroei was verdwenen en het water blijvend helder was geworden. Veel forellenkwekers gebruiken Penac-W omdat dit een ideaal product is dat het zuurstofgehalte in het water verhoogd en hoog houdt.

Waarop werkt Penac-W ?
Om dit duidelijk te maken, moet ik u in het kort uitleggen hoe een proces zich afspeelt in de vijver. In een gezonde vijver heerst een dynamisch evenwicht tussen planten, dieren, bacteriën en schimmels. Twee processen spelen een grote rol : opbouw en afbraak. Planten en dieren groeien en vermenigvuldigen zich. Daarna sterven ze en dienen weer tot voedsel. Voor de afbraak van het gestorven materiaal zorgen de bacteriën.

Er zijn echter twee soorten bacteriën :

de aërobe bacteriën: bacteriën die zuurstof gebruiken bij de afbraak en deze zuurstof uit het water halen. Deze aërobe bacteriën zetten de afgestorven organische resten om in waardevolle voedingstoffen voor de planten

de anaërobe bacteriën: bacteriën die het doen zonder zuurstof. Deze bacteriën zetten de organische materialen niet goed om, omdat het een ander eindproduct heeft dat schadelijk is. Men noemt dit ook rotting.

Als de zuurstof verbruikende bacteriën de overhand hebben, is er geen probleem en is het water helder. De vijver heeft dan ook een dunne bodem sliblaag. U zal dan ook een rijkdom aan hogere en lagere planten en dieren zien. Een biologisch evenwicht dus. Hebben de niet zuurstof verbruikende bacteriën de overhand, of is er teveel aan organische resten (of voedingstoffen-meststoffen), dan wordt het water minder helder. Zo krijgen de lagere planten (o.a. algen) de bovenhand. Je krijgt dan een dikkere bodemsliblaag, die gaat stinken en gassen veroorzaken. Deze gassen zijn methaangas en zwavelgas. De bacteriën krijgen in het seizoen een overaanbod van organisch materiaal te verwerken, maar meestal is dat geen probleem. Zij zijn namelijk in staat daar het hoofd aan te bieden, doordat zij zich ontzettend snel kunnen vermenigvuldigen. Dit is dan het zelfreinigende evenwicht of biologisch evenwicht. Toch kan dit uit balans geraken door het zwakker worden van de aërobe bacteriën. De anaërobe bacteriën krijgen dan de overhand, en het biologisch evenwicht is er dan niet meer. Penac-W werkt in op dat biologisch evenwicht, door het zuurstofhuishouden van het water te verhogen en een stimulans in werking te zetten van de goede aërobe bacteriën. Deze aërobe bacteriën hebben veel zuurstof nodig, daarom werkt Penac-W eerst in op het zuurstofhuis-houden van de vijver. Na het toevoegen van Penac-W verhoogt de opgeloste zuurstof, zuurstoftoename dus, en neemt het gehalte van nitriet, nitraat en fosfor af.

Hoe werkt Penac-W ?
Hoe het werkt is eigenlijk nog niet gekend. Maar het werkt dus niet op de PH, GH of KH. Je zou het eerder kunnen voorstellen als een katalysator die ook aan informatieoverdracht doet. Het werkt direct en is meetbaar door de toename van de aërobe bacteriën en vooral de zuurstoftoename die meetbaar is. Penac-W is geen homeopathisch middel, want het werk op een heel andere manier. Toch heeft het enkele overeenkomsten. Bij beide middelen wordt aan informatieoverdracht gedaan, waarbij de bron (het middel) en de ontvanger (patiënt of vijver) op elkaar worden afgestemd. Zo wordt dan een natuurlijk herstelproces aangevangen. Daarom wordt het aan de klant ook zo overgebracht dat het verstaanbaar wordt voor de gewone mens. Het systeem Penac-W zet de informatie, in dit geval de zuurstof en enkele andere bronnen, met behulp van de energie(trillingen) over op de drager kwartsmeel. Penac-W is dus fijngemalen kwartszand dat als drager fungeert van de informatie, en deze informatie heeft een katalystisch effect op het natuurlijk proces. Het middel Penac-W is volledig milieuvriendelijk en veilig. En dat het werkt is al meermaals bewezen

Wanneer en hoe Penac-W gebruiken ?
Penac-W kan en mag op alle momenten worden gebruikt, ook bij vers water of een vijver die biologisch in orde is. Het moet dus niet alleen gebruikt worden als het kwaad is geschied of als de vijver de slechte kant op gaat. Bij een natuurlijke vijver is soms een éénmalige toediening voldoende, omdat dan het biologisch evenwicht weer in orde wordt gehouden door de natuur zelf. Bij een folievijver is regelmatig toedienen van Penac-W wel nodig omdat daar wordt gewerkt met een plastieken onderlaag om het water op zijn plaats te houden. Er kunnen dan vanzelf geen mineralen in het water komen vanwege de plastieken onderlaag, wat wel gebeurt via de ondergrond in een natuurvijver. Een UV lamp zou naar verluid verstorend kunnen werken. Ook medicijnen werken verstorend. Een dosering van 5 gram op 10.000 Liter water is een gemiddelde maat. Men kan met dit product niet overdoseren, omdat een grotere hoeveelheid ook kan.

Herstelt het biologisch evenwicht van het water;

Verhoogt het zuurstofgehalte van het water;

Afbouw van het bodemslip;
Stabilisering van de waterwaarde;
Algenreductie tot natuurlijk niveau;
Een dosering van 5 gram op 10.000 liter water is een gemiddelde maat.

Dosering Penac-W

Eerste dosering Penac-W

5 gram per m2 wateroppervlak

Verdere doseringen Penac-W

3 gram per 4 weken per m2 wateroppervlak


Perfect Pond CO2+

Zuurstofplanten nemen CO2 op en zetten dit om in zuurstof. Bij een tekort aan CO2 verslijmen de zuurstofplanten en sterven ze af.

Het minimum gehalte CO2 in vijverwater is 5 mg per liter.

Regelmatig het CO2 gehalte controleren en indien nodig CO2 + toevoegen.

 

Dosering Perfect Pond CO2

100 ml per 1000 liter verdelen over 3 dagen.

Bij problemen de dosis verdubbelen.

Een CO2 gehalte boven de 20 mg/liter is schadelijk voor de vissen.

 

Perfect Pond Draadalgenpoeder Kopen

De biologische oplossing voor lastige draad- en slijmalgen

PERFECT POND DRAADALGENPOEDER
De biologische oplossing voor lastige draad en slijmalgen. Na langdurig testen met verschillende PENAC soorten is er nu een 100% biologisch draadalgenproduct dat zorgt dat alle lastige draad- en slijmalgen uit de vijver verdwijnen. Perfect Pond draadalgenpoeder is geheel onschadelijk voor de vissen en de planten. Zelfs bij forse overdoseringen blijven uw vissen en planten gezond.
Bij toediening van draadalgenpoeder aan het vijverwater gaan raadalgen langzaam krimpen en laten zodoende geen afvalstoffen achter in de vijver.

GEBRUIK: INDIEN ER REEDS DRAADALGEN AANWEZIG ZIJN
Eerste dosis 40 ml per 1000 liter vijverwater (een maatbeker is 25 ml). Poeder oplossen in emmer met vijverwater en gelijkmatig verdelen over het vijveroppervlak. Na ongeveer 10 dagen doseert u 30 ml per 1000 liter vijverwater. In totaal dus 70 ml per 1000 liter vijverwater verdeeld over 2 doseringen.

GEBRUIK: BIJ OVERWOEKERING VAN DRAADALGEN
Probeer zoveel mogelijk draadalgen uit de vijver te verwijderen. Eerste dosis 40 ml per 1000 liter water. Na ongeveer 10 dagen 40 ml per 1000 liter vijverwater. Na drie weken 30 ml per 1000 liter water.

GEBRUIK: PREVENTIEF
In het voorjaar (maart) 20 ml per 1000 liter vijverwater. In het najaar (september) 20 ml per 1000 liter vijverwater

GEBRUIK: BIJ KOIVIJVERS
Indien u regelmatig water ververst dient u bij elke waterverversing 20 ml per 1000 liter nieuw water na te doseren. Door water te verversen haalt u de werkzame stof van draadalgenpoeder weer uit het water en dient u deze dus opnieuw toe te voegen.

DOSERINGSSCHEMA PERFECT POND DRAADALGENPOEDER
Het doseringsschema staat bij de productomschrijving van Perfect Pond Draadalgenpoeder vermeld.

VERPAKKINGEN:
Perfect Pond Draadalgenpoeder is verkrijgbaar in 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 10.000 ml.

BELANGRIJK!!
Er zijn ongeveer 400 verschillende soorten draadalgen, de een wat hardnekkiger als de ander. Omdat Perfect Pond draadalgen poeder 100% biologisch is kan het soms enkele weken duren voordat de draadalgen verdwijnen. Er zijn soorten draadalgen die de eerste week na toediening van draadalgenpoeder zelfs nog harder gaan groeien om daarna totaal te verdwijnen

Perfect Pond GH+ Kopen

Perfect Pond GH+ verhoogt de gezamelijke hardheid van het vijverwater.

De GH waarde van vijverwater dient tussen de 10°GH en 15°GH te liggen.

GH+ bestaat uit belangrijke mineralen, die zorgen dat planten de beschikbare voedingsstoffen beter opnemen en die ook gelden als bouwstenen voor de stevigheid van de planten.

Een GH boven de 12°GH zorgt ervoor dat de schommelingen van de PH waarde minimaal zijn.

Regenwater heeft een GH waarde tussen 0° en 2° GH.

Het is uiterst belangrijk om regelmatig de GH waarde te meten en indien nodig te corrigeren.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat nitrificerende bacteriën het beste gedijen in water met een hardheid van 15°

GH1 = maximaal 8 bacteriën per ml

GH8 = maximaal 27.000 bacteriën per ml

GH 15 = maximaal 60.000 bacteriën per ml


Dosering Pefect Pond GH

100 gram GH+ verhoogt 1200 liter vijverwater met 3° tot  5° GH.

Perfect Pond KH+ Kopen

Perfect Pond KH+ verhoogt de carbonaathardheid van het vijverwater.

De KH waarde van het vijverwater dient tussen de 6° en 11° KH te liggen.

KH, GH en PH waarde staan met elkaar in verbinding.

KH en GH houden elkaar in oplossing en zorgen mede voor een buffering van de PH waardes op peil te houden.

Doordat er in een gesloten vijversysteem geen natuurlijke uitwisseling van noodzakelijke mineralen plaatsvindt, moeten we deze altijd zelf toevoegen.

Een goede KH zorgt voor een gezonde plantengroei.


Dosering Perfect Pond KH+

100 gram KH+ verhoogt 1200 liter vijverwater met 3 tot 5° KH.


Perfect Pond PH- verlaagt de zuurtegraad van het vijverwater.

De ideale PH van vijverwater ligt tussen 6,8 en 7,8° PH.

De schommelingen van de PH worden groter naarmate het vijverwater minder opgeloste calcium- en magnesium verbindingen bevat.

Deze verbindingen zijn namelijk in staat sterke zuren te neutraliseren en schommelingen in het koolzuurgehalte op te vangen.

Bij hoge PH waardes ontwikkelen pathogene bacteriën (ziekteverwekkers) zich sneller.

Daarentegen ontwikkelen nuttige nitrificerende bacteriën zich sneller bij een neutrale PH.


Dosering Perfect Pond PH-

100 ml PH- verlaagt de PH van 1000 liter vijverwater met 0,5°.

Perfect Pond Perfect Stabel kopen

Wat is Perfect Stabel?

Perfect Pond Perfect Stabel is een mengeling van noodzakelijke mineralen en twee soorten Penac die samen zorgen voor een perfect biologisch evenwicht in de vijver. Perfect Stabel breekt langzaam het slib in de vijver en de filter af. Dit slib is de voedingsbodem voor allerlei algen.
Door de afbraak van dit slib hebben de algen veel minder voedingsstoffen tot hun beschikking en sterven af.
Tevens verhoogt Perfect Stabel het zuurstofgehalte van het water waardoor de nuttige nitrificerende bacteriën zich veel sneller kunnen ontwikkelen. Deze nitrificerende bacteriën zetten allerlei afvalstoffen om en filteren in feite het water. Door de toediening van Perfect Stabel bevordert u de groei en de werking van deze bacteriën. Perfect Stabel zorgt tevens voor een snelle afbraak van te hoge nitraatwaardes. Door het gebruik van Perfect Stabel wordt de gehele vijver zuurstofrijk en kunnen anaerobe ziektekiemen niet overleven.


Werkt Perfect Stabel snel?

Dit hangt af van de hoeveelheid afvalstoffen in het vijverwater. Hoe minder afval, hoe sneller u resultaat ziet. Bij sterk vervuilde vijvers zal het dus wat langer duren. Bij nieuwe vijvers zien we na gebruik van Perfect Stabel meestal onmiddellijk een verkleuring van het water. Na enkele dagen wordt het water dan glashelder. Bij bestaande vijvers zal het water eerst ook duidelijk verbeteren doch kan na verloop van tijd weer groen worden. Eerst worden alle afvalstoffen verwerkt en uiteindelijk wordt het water helder.

Waarom elke week Perfect Pond Perfect Stabel doseren?

De meeste vijvers hebben een dusdanige vervuiling dat men regelmatig de aerobe bacteriën moet stimuleren. Ook komt er steeds vervuiling bij; denk bijvoorbeeld aan teveel visvoer, bladval, inspoeling en niet te vergeten vervuild regenwater. Elke week doseren is daarom zeer belangrijk.

Doseervoorbeelden

Vijverinhoud 5000 liter:

Aanvangsdosis: 20 gram per 1000 liter= 100 gram per week gedurende 4 weken. Daarna overschakelen op de onderhoudsdosis die u wekelijks in de vijver doet.

Onderhoudsdosis: 4 gram per 100 liter. Dit is dus 20 gram per week, elke week!


Vijverinhoud 15000 liter:

Aanvangsdosis: 10 gram per 1000 liter= 150 gram per week gedurende 4 weken. Daarna overschakelen op de onderhoudsdosis die u wekelijks in de vijver doet.

Onderhoudsdosis: 2 gram per 1000 liter = 30 gram er week, elke week

U ziet dat u als onderhoud slechts een klein beetje Perfect Stabel nodig heeft.