Water Test Sets Aquarium kopen?

Een gezond aquarium begint met
correcte waterwaarden.

Een gezond aquarium begint met correcte waterwaarden. Test uw water snel en professioneel met onze testsets.

Voor het testen van de waterkwaliteit van uw aquarium vindt u hier van verschillende betrouwbare merken éénvoudige druppeltesten voor nauwkeurige metingen van alle waterparameters, inclusief ammoniak en fosfaat.

Meer informatie over waterwaardes aquarium en/of vijvers, de betekenissen en eventuele gevolgen.

Zuurgraad

De pH is een wiskundige referentie voor de hoeveelheid zuren die in het vijverwater zijn opgelost. De pH kan een waarde hebben tussen 0 en 14. Een lage pH betekent dat het water zuur is; een hoge pH betekent dat het water basisch is. Grote schommelingen in de pH zijn schadelijk voor vissen. Dit kan een zeer negatief effect hebben, vooral wanneer een filter wordt opgestart.

Carbonaathardheid

De juiste carbonaathardheid (KH) is noodzakelijk voor helder water en gezonde vissen en planten, evenals een stabiele pH. KH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in het vijverwater. Bij een te lage KH kan de pH schommelen, wat zeer schadelijk is voor het waterleven.

Gezamelijke hardheid

Een juiste Gezamelijke Hardheid (GH) is essentieel voor helder water. GH is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in het water, die voornamelijk uit Calcium bestaan. Deze mineralen zijn essentieel voor het welzijn van uw vissen en planten.

Ammoniak

Ammoniak (NH3) is een afvalproduct van vissen, dat zij uitscheiden via hun kieuwen en hun urine. Ammoniak is zeer giftig voor al het waterleven en daarom is het van groot belang het ammoniakgehalte op nul te houden. Gelukkig breken bacteriën in het water ammoniak af tot nitriet en vervolgens het niet-giftige nitraat.

Nitriet

Nitriet (NO2) wordt uit ammoniak geproduceerd door de nitrificerende bacteriën in uw aquarium. Omdat nitriet zeer giftig is voor al het waterleven, is het van vitaal belang dat het nitrietgehalte in het water nul is. De beste manier om deze bacteriën te huisvesten is in een biologisch filter. Een nieuw ‘schoon’ filter heeft tijd nodig om voldoende bacteriën te laten groeien. U kunt dit een impuls geven door vanaf het begin de juiste soort bacteriën toe te voegen.

Nitraat

Nitraat (NO3) is het eindproduct van de afbraak van ammoniak door nitrificerende bacteriën in uw aquarium. Nitraat is niet giftig voor vissen en vormt dus geen direct probleem voor de gezondheid van uw vissen zoals ammoniak of nitriet; hoge concentraties kunnen echter op den duur tot algenproblemen leiden. Daarom adviseren wij het nitraatgehalte onder de 50 mg/l te houden.

Fosfaat

Fosfaat (chemisch afgekort als PO4) is een van de afvalstoffen die door vissen worden geproduceerd. Fosfaat is niet giftig voor vissen en vormt dus geen direct probleem voor de gezondheid van vissen zoals ammoniak of nitriet dat wel zijn. Indirect kan fosfaat wel leiden tot algenproblemen. Daarom adviseren wij het fosfaatgehalte onder de 1 mg/l te houden.

Chloor

Chloor (chemisch afgekort als CL2) wordt vaak gebruikt als desinfectiemiddel in leidingwater, maar is giftig voor vissen. Daarom adviseren wij het chloorgehalte laag te houden (<0,8 mg/l). Gebruik Colombo Aqua Start bij het verversen van het water om het chloor te neutraliseren.

 

Een compleet watertest set kopen voor uw aquarium?

Alle watertests in 1 professionele koffer.

Met de Colombo testlab heeft u alle aquatest druppeltests in één handige koffer die bovendien ook nog voordelig is. Op onze website staan video’s waarin we laten zien hoe de watertest moet worden uitgevoerd. Zo wordt water testen wel heel eenvoudig!

Aquatest Testlab Professional

Complete testkoffer om de 7 belangrijke waterwaardes van het zoetwateraquarium te meten. Door de meegeleverde testbuisjes en de complete gebruiksaanwijzing wordt watertesten heel eenvoudig. In de koffer bewaart u alle testen bij elkaar. Als een van de testen in de koffer op is, dan kunt u losse Colombo aquatests gebruiken ter vervanging.

Bevat professionele druppeltesten voor

 • pH
 • GH
 • KH
 • NO2
 • NO3
 • NH3
 • PO4

Professioneel & nauwkeurig meten

Met de Colombo Aqua testlab kunt u de 7 belangrijke waterwaardes 40 keer testen, totaal 280 watertesten! Alle benodigdheden zitten in een handige kunststof koffer. Complete testkoffer met professionele druppeltesten voor het testen van het water in een aquarium en vijver. De koffer bevat testbuisjes, kleurkaarten, doseerspuit en gebruiksaanwijzing. De inhoud van de koffer kan worden vervangen door losse testen die zijn opgebruikt.

Unieke voordelen:

 • Nauwkeurige tests
 • Makkelijk in gebruik
 • Voorzien van kleurenkaarten met exacte kleuren
 • Compleet met uitgebreide handleiding